Ubuntu Suomen Ohjeet-sivulle

  Nämä ohjeet ovat automaattisesti tuotettuja Ubuntun ohjekeskuksen ohjeista Internet-selaamista varten. Ohjeet ovat tarjolla alkuperäisessä, paremmin toimivassa muodossaan asennetussa Ubuntussa, kohdassa JärjestelmäOhjeet ja tuki. Ohjeet ovat käytettävissä lisenssillä CC-BY-SA 2.5.

  Tähän kokoelmaan ohjeita kuuluvat seuraavat aihealueet:

Tärkeimmät komennot


Sisällys
1. Tämän oppaan käyttö
2. Päätteen käynnistäminen
3. Komennot tiedostojen ja hakemistojen käsittelyyn
3.1. cd
3.2. pwd
3.3. ls
3.4. cp
3.5. mv
3.6. rm
3.7. mkdir
4. Järjestelmästä tietoa antavat komennot
4.1. df
4.2. free
4.3. top
4.4. uname
4.5. lsb_release
4.6. ifconfig
5. Komentojen suorittaminen pääkäyttäjän oikeuksin
5.1. Uuden ryhmän lisääminen
5.2. Uuden käyttäjän lisääminen
6. Valitsimet
7. "Man" ja ohjeiden hakeminen
7.1. Man-tiedotoista hakeminen
8. Muuta hyödyllistä
8.1. Komentojen liittäminen
8.2. Kirjoita vähemmän
8.3. Tekstin muokkaaminen
9. Lisätietoja

1. Tämän oppaan käyttö

"Linuxia voi käyttää graafisella käyttöliittymällä, jolla toimintoja ohjataan enimmäkseen hiiren avulla. Siinä työskentely sujuu yleensä vähemmälläkin ohjeiden lukemisella. Perinteinen Unix-käyttöliittymä on komentorivi, jossa tietokoneelle kirjoitetaan komentoja näppäimistöllä. Tämä on nopeampaa ja tehokkaampaa, mutta vaatii käyttäjältä komentojen tuntemusta." -- man intro(1)

Tämä opas tutustuttaa sinut GNU/Linuxissa tavallisimmin käytettäviin komentorivikomentoihin. Tämän oppaan ei ole tarkoitus olla täydellinen opas komentorivin käyttöön vaan vain johdanto sen käyttöön Ubuntun graafisten työkalujen lisäksi.


2. Päätteen käynnistäminen

Käynnistä Pääte seuraavasti:


3. Komennot tiedostojen ja hakemistojen käsittelyyn

3.1. cd

Komento cd vaihtaa hakemistoa. Kun avaat päätteen, olet kotihakemistossasi. Liikkuaksesi tiedostojärjestelmässä käytät komentoa cd.

 • Siirry juurihakemistoon komennolla

  cd /

 • Siirry kotihakemistoosi komennolla

  cd
  tai
  cd ~

  Huomaa

  ~-merkki vastaa nykyisen käyttäjän kotihakemistoa. Kuten ylläolevasta näkyy, komento cd ~ on sama asia kuin cd /home/käyttäjä/. Kuitenkin suoritettaessa ohjelma pääkäyttäjänä, esimerkiksi komennon sudo avulla, ~ viittaakin kansioon /root. Suoritettaessa ohjelma sudo-komennon kanssa täytyy antaa kotikansion koko polku.

 • Siirry hakemistohierarkiassa yksi taso ylöspäin komennolla

  cd ..

 • Siirry takaisin edelliseen hakemistoon komennolla

  cd -

 • Suunnataksesi useampia hakemistotasoja kerralla, määritä koko hakemistopolku, jonne haluat mennä. Esimerkiksi, kirjoita:

  cd /var/www
  , mennäksesi suoraan /var/-hakemiston /www-alihakemistoon. Toisena esimerkkinä, kirjoita:
  cd ~/Desktop
  siirtyäksesi kotikansiosi alla sijaitsevaan Desktop-alihakemistoon.


3.2. pwd

Komento pwd tulostaa sen hetkisen sijaintihakemistosi (pwd tulee sanoista "print working directory" (="tulosta työhakemistosi"). Esimerkiksi

pwd
Desktop-hakemistossa, tulostuu rivi /home/username/Desktop.

Huomaa

Pääte näyttää tämän tiedon myös ikkunan otsikkopalkissa.


3.3. ls

Komento ls tulostaa listan tiedostoista hakemistossa. Esimerkiksi

ls ~
tulostaa tiedostot kotikansiostasi.

Käytettynä -l-valitsimella ls tulostaa paljon muuta tietoa tiedostonimistä, kuten tiedosto-oikeudet ja tiedoston omistajan.


3.4. cp

Komento cp tekee tiedostosta kopion. Esimerkiksi

cp foo bar
tekee identtisen kopion foo-tiedostosta ja nimeää sen bar-tiedostoksi. foo-tiedostoa ei muuteta.


3.5. mv

Komento mv siirtää tiedoston eri kohteeseen tai nimeää sen uudelleen. Esimerkiksi:

mv foo bar
nimeää tiedoston foo tiedostoksi bar.
mv foo ~/Desktop
siirtää tiedoston foo Desktop-kansioosi, mutta ei muuta sitä.


3.6. rm

Komentoa rm käytetään tiedostojen poistamiseen.

rm foo
poistaa tiedoston foo sen hetkisestä kansiosta.

Oletuksena rm-komento ei poista kansioita. Poistaaksesi kansion, sinun täytyy käyttää -R-valitsinta. Esimerkiksi

rm -R foobar
poistaa kansion foobar ja sen sisällön!


3.7. mkdir

Komennolla mkdir tehdään kansioita. Esimerkiksi,

mkdir music
tekee kansion music sen hetkiseen kansioon.


4. Järjestelmästä tietoa antavat komennot

4.1. df

df näyttää tietoja siitä, paljonko levytilaa eri osioilla on käytössä ja vapaana. Komento

df -h
näyttää tiedot käyttäen mega- (M) ja gigatavuja (G) levyn varausyksiköiden sijasta.


4.2. free

free näyttää tietoja käytössä- ja vapaana olevasta muistista.

free -m
näyttää tiedot käyttäen megatavuja, mikä on käytännöllisintä nykykoneilla.


4.3. top

top näyttää tietoa GNU/Linux-järjestelmästäsi, käynnissä olevista prosesseista ja järjestelmän resursseista kuten suorittimen, muistin ja levyvälimuistin käytöstä. top-ohjelmasta poistutaan painamalla q-näppäintä.


4.4. uname

uname-komento näyttää valitsinta -a käytettäessä tärkeitä tietoja järjestelmästä, kuten tietokoneen ja ytimen nimen, sekä ytimen version. Tämä komento on hyödyllinen selvitettäessä mikä ydin on parhaillaan käytössä.


4.5. lsb_release

Komento lsb_release -a-valinnalla tulostaa versiotiedot Linux-julkaisusta jota käytät. Esimerkiksi,

lsb_release -a
tulostaa:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 8.04 
Release:    8.04
Codename:    hardy


4.6. ifconfig

ifconfig-komento näyttää tietoja järjestelmän verkkolaitteista.


5. Komentojen suorittaminen pääkäyttäjän oikeuksin

Seuraavat komennot vaativat sudo-komennon käyttämistä. Lisätietoja sudon käytöstä löytyy Ubuntun wikin artikkelista RootSudo.


5.1. Uuden ryhmän lisääminen

Komennolla addgroup voi luoda uuden ryhmän.

addgroup uusi
loisi uuden ryhmän, jonka nimi on uusi.


5.2. Uuden käyttäjän lisääminen

Komennolla adduser lisätään uusi käyttäjä. Esimerkiksi komento

adduser liisa
loisi uuden käyttäjän, jonka käyttäjänimi on liisa

Uudelle käyttäjälle asetetaan salasana passwd-komennolla:

passwd liisa

Lopuksi käyttäjän voi liittää ryhmään komennolla

adduser liisa uusi


6. Valitsimet

Komentojen käyttäytymistä voidaan muuttaa käyttämällä valitsimia (-- asetus). Esimerkiksi ls:lle voidaan antaa valitsin -s(ls -s) jolloin ls n-h, tiedostojen koot n

Valitsimia voidaan antaa useita yhdessä. Esimerkiksi

ls -sh
on aivan sama komento kuin
ls -s -h
. Monilla valitsimilla on myös pidempi versio, jonka alkuun laitetaan kaksi viivaa. Siis myös
ls --size --human-readable
on sama kuin edelliset komennot.


7. "Man" ja ohjeiden hakeminen

komento --help ja man komento ovat kaksi tärkeintä komentorivityökalua.

Lähes kaikki komennot tuntevat -h (tai --help) -valitsimen joka näyttää lyhyet ohjeet komennon käyttämiseksi. Kokeile esimerkiksi komentoa

man -h
tai
man --help
.

Kaikilla komennoilla ja lähes kaikille ohjelmilla on Linuxissa ns. man-sivut (ohjesivut, englanniksi manual). Nämä ohjeet löydät helposti komennolla man komento. Esimerkiksi

man mv
näyttäisi ohjeet mv-komennon käyttöön (mv:n man-sivun).

Man-sivua voi selata nuolinäppäimillä. Takaisin komentokehotteeseen pääsee painamalla q:ta.

man man
näyttää tarkemmat ohjeet man-komennon käyttöön.

man intro
on erityisen hyödyllinen, sillä se näyttää helpot ohjeet komentorivin käyttöön.

Lisäksi on olemassa info-sivuja, jotka ovat yleensä tarkempia kuin man-sivut. Lisätietoja info-sivuista näet komennolla

info info
.


7.1. Man-tiedotoista hakeminen

Jos ei ole varma mitä komentoa tai sovellusta käyttäisi, voi kokeilla hakea man-tiedostoista.

 • man -k komento etsii man-sivua komennolle komento. Kokeile esimerkiksi komentoa

  man -k nautilus
  .

  Huomaa

  Tämä on sama kuin apropos-komento.

 • man -f komento etsii man-sivujen otsikoista tietoja komennosta. Kokeile esimerkiksi komentoa

  man -f gnome

  Huomaa

  Tämä tekee saman kuin whatis-komento.


8. Muuta hyödyllistä

8.1. Komentojen liittäminen

Monesti sinua neuvotaan kopioimaan tarvittavia komentoja päätteeseen. Tällöin saatat ihmetellä, miksei näppäinyhdistelmällä Ctrl-C kopioidun tekstin liittäminen onnistu näppäinyhdistelmällä Ctrl-V. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kopioida käsin kaikkia näitä komentoja, napsauta vain hiiren keskinappia (tai molempia hiiren nappeja yhtäaikaa) tai valitse Liitä hiiren oikeasta näppäimestä aukeavasta valikosta.


8.2. Kirjoita vähemmän

Nuoli ylös tai Ctrl-p

Näyttää aiemmin annettuja komentoja.

Nuoli alas tai Ctrl-n

Näyttää viimeaikaisempia komentoja.

Enter

Painetaan kun komentorivillä on aiottu komento.

Sarkain

Erittäin hyödyllinen näppäin. Täydentää komennon tai tiedostonimen, kun siitä on kirjoitettu vain osa. Jos vaihtoehtoja on useampia, näytetään ne luettelona.


8.3. Tekstin muokkaaminen

Et voi käyttää hiirtä, joten käytä nuolinäppäimiä liikkuttaaksesi kohdistinta rivillä.

Kun kohdistin on haluamassasi paikassa, voit lisätä tekstiä siihen. Kirjoittamasi teksti ei korvaa alkuperäistä tekstiä.

Ctrl-a Home

Siirtää kohdistimen rivin alkuun.

Ctrl-e End

Siirtää kohdistimen rivin loppuun.

Ctrl-b

  

Ctrl-k

Poistaa kohdistimen jälkeisen osan rivistä.

Ctrl-u

Poistaa tämänhetkisen rivin kokonaan.

Ctrl-w

Poistaa kohdistinta edeltävän osan sanasta.


9. Lisätietoja

Seuraavat oppaat ovat tarjolla Internetissä:

Seuraavassa on yksityiskohtaisia oppaita Linuxin komentorivikäyttöön: